Visą aktualią ir nuolat antaujinamą informaciją apie ES paramą Ukrainai, ES humanitarinę pagalbą, kovą

su dezinformacija, praktinę informaciją apie teises ir paramos galimybes, įvykių chronologiją ir kt.  galite rasti čia:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_lt