Naujas kvietimas – ALMA iniciatyvos programai. ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) – aktyvios įtraukties iniciatyva, remianti 18-29 m. nepalankiausioje padėtyje esančių jaunuolių, kurie dėl asmeninių ar struktūrinių priežasčių (pvz., negalios, ilgalaikio nedarbo, nepakankamų mokymosi rezultatų ir (arba) profesinių įgūdžių, migrantų kilmės) turi mažiau galimybių įsidarbinti ar mokytis, patekimą į darbo rinką.
Tikslinė grupė: 18-29 m. amžiaus nedirbantis, niekur nesimokantis ir nepalankioje padėtyje atsidūręs jaunimas.
Maksimali finansavimo suma – iki 650 000 Eur; finansavimo intensyvumas – 80%
Planuojama projekto trukmė – 18 mėnesių.
Galimi pareiškėjai: viešosios arba privačios organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą.
Projekto veikloms įgyvendinti privaloma nacionalinė partnerystė bei privaloma turėti ne mažiau kaip vieną tarptautinį partnerį kitoje ES šalyje.
Paraiškas galima teikti iki 2023-03-15.
Dėl partnerių paieškos ir paraiškos dokumentų parengimo kreiptis el. paštu: info@kokybesklubas.lt 📩 arba telefonu: +37065293303 📞