Europos Parlamento rinkimai Lietuvoje vyks 2024 m. birželio 9 d. Lietuvoje bus renkama 11 Europos Parlamento narių – tiek pat, kiek ir 2019-ųjų rinkimuose.

Balsuoti rinkimuose gali 18 metų sulaukę Lietuvos ir kitų ES šalių piliečiai, įgiję teisę gyventi Lietuvoje mažiausiai 60 dienų iki rinkimų. EP rinkimuose Lietuvoje yra viena rinkimų apygarda, o tai reiškia, kad visi šalies rinkėjai renkasi iš tų pačių kandidatų sąrašų.

Lietuvos gyventojai įrašomi į rinkėjų sąrašus pagal jų deklaruotą gyvenamąją vietą ir balsuoja savo apylinkėje arba bet kurioje apylinkėje Lietuvoje. Kadangi EP rinkimuose visa Lietuva yra viena apygarda, ir rinkimų dieną rinkėjai gali balsuoti bet kurioje apylinkėje (tokiu atveju rinkimų apylinkėje atliekama patikrinimo procedūra, kad būtų užtikrinta, jog rinkėjas balsuos tik vieną kartą). Rinkėjai taip pat gali balsuoti iš anksto bet kurioje Lietuvos savivaldybėje (paskutinį antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį prieš rinkimus), o tam tikrais atvejais – balsuoti namuose (paskutinį penktadienį, šeštadienį) bei specialiuose balsavimo punktuose (ligoninėse, socialinės slaugos įstaigose ir pan.).

Pagal ES teisę, visos šalys turi naudoti proporcinės rinkimų sistemos variantą. Lietuvoje naudojama atvirųjų sąrašų sistema: rinkėjas pasirenka vieną sąrašą, o tada turi galimybę skirti penkis pirmumo balsus jame įrašytiems kandidatams. Vietos tarp sąrašų Europos Parlamente paskirstomos pagal didžiausios liekanos metodą (naudojama „Hare“ kvota). Į Europos Parlamentą patenka rinkimų slenkstį peržengusių sąrašų kandidatai, surinkę daugiausia pirmumo balsų. Jeigu rinkėjas nusprendžia nereitinguoti kandidatų, tuomet jo balsas lemia tai, kiek sąrašas gaus mandatų į Europos Parlamentą, tačiau nedaro įtakos konkrečių asmenybių sąraše parinkimui.

Politinė partija arba politinis komitetas turi surinkti bent 5 proc. rinkėjų balsų, kad galėtų pretenduoti į vietą Europos Parlamente. Jeigu už visus kandidatų sąrašus, surinkusius daugiau kaip 5 proc. balsų, balsavo mažiau kaip 60 proc. rinkėjų, teisę dalyvauti skirstant mandatus paeiliui įgyja ir mažiau nei 5 proc. balsų surinkę sąrašai, kol susidaro 60 proc. visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų.

Užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai gali balsuoti kitoje ES valstybėje Lietuvos diplomatinėse atstovybėse ir konsulatuose, asmeniškai arba paštu. Lietuvos rinkėjai, kurie gyvena užsienyje, arba kurie bus užsienyje rinkimų dieną, turi registruotis iš anksto Rinkėjo puslapyje.

Svarbiausios datos iki rinkimų:

Kandidatų sąrašus Europos Parlamento rinkimams gali teikti politinės partijos arba rinkimų komitetai. Sąrašai turi būti pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai vėliausiai iki 2024 m. kovo 18 d. Galutiniai sąrašai paskelbiami Vyriausiosios rinkimų komisijos puslapyje ne vėliau kaip likus mėnesiui iki rinkimų (2024 m. gegužės 9 d.).

Sekite nuolat atnaujinamą informaciją čia: https://vilnius.europarl.europa.eu/lt/vilnius/news/informacija-apie-europos-parlamento-rinkimus

Šaltinis: https://vilnius.europarl.europa.eu/lt