Birželio 29 d. įvyko iškilmingas EUROPE DIRECT Šiauliai pristatymo renginys. Centras pradeda  savo naują penkerių metų etapą – su nauju pavadinimu, naujomis veiklomis, kurios  vyks visame Šiaulių regione. EUROPE DIRECT Šiauliai centras pristato Europos Sąjungą (ES), jos politiką ir vertybes. Jis padeda palaikyti svarbų ES institucijų ir piliečių ryšį. EUROPE DIRECT Šiauliai centro vaidmuo ir įgaliojimai 2021 m. buvo modernizuoti, atsižvelgiant į ankstesnes kartas. Naujos kartos centras organizuoja piliečių dialogus bei įvairius dalyvaujamuosius renginius, pavyzdžiui, konferencija dėl Europos ateities, ir prisideda prie Europos viešosios erdvės plėtojimo.

Trijų dalių renginyje vyko naujos kartos EUROPE DIRECT Šiauliai centro, kurio veikla prasidėjo šių metų gegužės 1 d., pristatymas, svečių pasisakymai, sveikinimai. Antroje dalyje – diskusija „Kokios Europos reikia Lietuvai?”. Diskusiją vedė VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas dr. Liutauras Gudžinskas ir VU Verslo mokyklos docentas Taurimas Valys.

Diskusijoje paliestos svarbiausios temos: ES solidarumas, esant pandemijai, dviejų greičių Europos problematika, ES solidarumas ir nesuvaldytas kaukių paskirstymas, kova su klimato kaita, žiedinės ekonomikos aspektai, ES lyderio svarba šioje srityje. Taip pat demokratijos vertybių išsaugojimas, demokratijos poreikis ir reikšmė.

T. Valys, VU Verslo mokyklos partnerystės docentas, diskusijos moderatorius, susitikime pabrėžė, kad EUROPE DIRECT Šiauliai atidarymas yra ypatinga proga kalbėti apie ES praeitį, dabartį ir ateitį. Išvada viena – alternatyvos ES nėra, Lietuvai – ypač. Lietuva turėtų aktyviai prisidėti prie ES stiprinimo ir klestėjimo.

Diskusijoje aktyviai dalyvavusi Europarlamento biuro Lietuvoje vadovė Daiva Jakaitė minėjo, kad tokie centrai tiesiogiai siejasi su Europos konferencija dėl Europos ateities ir tai yra kanalas, per kurį piliečiai galėtų perduoti savo nuomonę įvairiais klausimais Europos Sąjungos institucijų vadovams.

Organizatoriai džiaugėsi aktyviu Šiaulių miesto ir regiono svečių dalyvavimu – dėkojo valdžios institucijų, mokymų įstaigų, asociacijų atstovams, diskusijos moderatoriams ir visiems partneriams bei draugams, taip pat Šiaulių verslo inkubatoriui už bendradarbiavimą organizuojant šį renginį.

VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas dr. L. Gudžinskas pabrėžia, kad Lietuva yra viena didžiausių euroentuziastų. Jo minimas, šią savaitę paskelbtas pilietinės galios indeksas, kurį  atliko VU mokslininkai kartu su Pilietinės visuomenės institutu, yra aukščiausias nuo pat 2007 m., kai jis buvo pradėtas skaičiuoti. Pasak jo, „galima daryti išvadą, kad pandemijos sąlygomis mes suveikėme kaip viena visuomenė ir pilietiškumo židinių vis daugiau yra regionuose.“

Renginį vainikavo europinio kukmedžio, kaip Europos vienybės ženklo, tvarumo ir tausojimo simbolio, sodinimo ceremonija. Jį galite išvysti prie Šiaulių verslo inkubatoriaus, kurio III korpuse (Aušros al. 68, Šiauliai) yra įsikūręs EUROPE DIRECT Šiauliai centras.