Pirmininkavimo ES Tarybai vairą iš Švedijos perima Ispanija. Tai bus jau penktasis Ispanijos pirmininkavimas ES Tarybai.

Ispanijos pirmininkavimo šūkis yra: „Artimesnė Europa”, juo akcentuojami glaudesni žmogiškieji, politiniai ir instituciniai santykiai.

Pagrindiniai Ispanijos pirmininkavimo prioritetai:

  • reindustrializuoti ES ir užtikrinti jos atvirą strateginį savarankiškumą,
  • daryti pažangą siekiant žaliosios pertvarkos ir prisitaikant prie aplinkos sąlygų,
  • propaguoti didesnį socialinį ir ekonominį teisingumą,
  • Europos vienybės stiprinimas.

Kita šalis eilėje yra – Belgija. Lietuva ES Tarybai pirmininkaus 2027 m. pirmąjį pusmetį.

Aplankykite pirmininkavimo svetainę, kur aprašomi prioritetai, naujienos ir įvykiai.