Nuo 2024 m. sausio 1 dienos iki birželio 30 dienos Belgija pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai.
ES Taryba – tai ES valstybių narių vyriausybes atstovaujanti institucija. Šioje Taryboje, kuri yra Briuselyje, renkasi visų Sąjungos narių ministrai, koordinuoja politiką ir kartu su Europos Parlamentu priima teisės aktus. Tai bus jos 13-oji jos kadencija.
Belgijos pirmininkavimo prioritetai:
  • Ginti teisės viršenybę, demokratiją ir vienybę;

Konkurencingumo stiprinimas;

Siekti žalumu ir teisingumu grįstu perėjimo;

Mūsų socialinės ir sveikatos darbotvarkės stiprinimas;

Saugoti žmones ir sienas;

Skatinti globalią Europą.

 

Daugiau informacijos: https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/