Švedijos pirmininkavimas ES Tarybai: 2023 m. sausio 1 d.–birželio 30 d.

Švedija savo trečiojo pirmininkavimo Tarybai laikotarpiui nustatė keturis darbo prioritetus:

  • saugumas – vienybė,
  • konkurencingumas,
  • žalioji ir energetikos pertvarkos,
  • demokratinės vertybės ir teisinė valstybė – mūsų pagrindas.

Pirmininkaujanti Švedija teiks pirmenybę nuolatinei ekonominei ir karinei paramai Ukrainai, taip pat paramai Ukrainai žengiant keliu į ES. Ji skirs dėmesį Europos konkurencingumui, nepastovių energijos kainų rizikos mažinimui ir energijos rinkos reformai, žaliajai pertvarkai ir teisinės valstybės principo laikymuisi.

Švedijos pirmininkavimui skirta internetinė svetainė: https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/