2024 m. liepos 1 d. prasideda Vengrijos pirmininkavimas ES Tarybai, kuris tęsis iki 2024 m. gruodžio 31 d.
Pirmininkavimo metu Vengrija daugiausia dėmesio skirs septynioms teminėms sritims:
  • ES konkurencingumo didinimui,
  • ES gynybos politikos stiprinimui,
  • užtikrinimui, kad plėtros politika būtų nuosekli ir grindžiama pasiekimais,
  • neteisėtos migracijos sustabdymui,
  • sanglaudos politikos ateities formavimui,
  • į ūkininkus orientuotos ES žemės ūkio politikos skatinimui,
  • demografinių problemų sprendimui.

Visa informacija apie pirmininkavimą specialioje svetainėje: https://hungarian-presidency.consilium.europa.eu/en/